Sika® Verdünnung EG

Verdünnung

Zur Verdünnung von SikaCor® EG-1, SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5, SikaCor® EG-120, SikaCor® EG Phosphat, SikaCor® EP Color, SikaCor® PUR Color Plus, Sika Poxicolor® Primer HE Neu, Sika Poxicolor®.  

Frei von Toluol.